Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Thắng lợi của cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc quá trình trường kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn hai mươi năm của chủ nghĩa Đế quốc thực dân mới đối với nước ta. Mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước. Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, đó là kỷ nguyên độc lập tự do cả nước lên Chủ nghĩa xã hội.

  • …22 giờ đêm 11/10/1962. Tàu nổ máy rời miền Bắc chở hơn 30 tấn vũ khí về Nam sau hơn bảy năm ở miền Bắc. Tàu tiến từ từ, chạy máy nhỏ rẽ sóng lướt ra khơi, xa dần, chiếc thuyền ở lại anh em đang vẫy tay chào tiễn biệt.

  • Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, chiều ngày 18/4/2015, giai đoạn I hội thao chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Quốc tế lao động 1/5 và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức đã kết thúc.

  • “...Thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nó kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng Tháng Tám, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, làm cho tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

  • “...Hôm nay, với niềm vui vô hạn, 45 triệu đồng bào cả nước tưng bừng mở hội mừng thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta”.

  • Hiếm có dân tộc nào mà trong lịch sử lại mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh như Việt Nam, hiếm có dân tộc nào lịch sử được dựng lên từ những chiến công nối tiếp chiến công. Khi ấy, mỗi con người bé nhỏ đều có thể trở thành anh hùng. Đó là Việt Nam!

  • Người “Sỹ quan ngụy” lái may bay ném bom Dinh Độc Lập năm xưa nay đã trở thành Phó Tổng giám đốc Viettnam Airlines cơ trưởng lái máy bay hành khách hiện đại. Anh là phi công Việt Nam đầu tiên lái máy bay Boeing 767.

  • Sau 40 năm xây dựng và phát triển, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, giáo dục phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả đạt được trong xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau 40 năm qua như sau:

  • Tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), tỉnh Cà Mau tập trung chuẩn bị, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm viếng, họp mặt… nhằm giáo dục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

  • Trang đầu 123456 Trang cuối