Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Về đấu tranh vũng trang: tác chiến 73.500 trận; loại khỏi vòng chiến đấu 312.601 tên địch có 1.704 tên Mỹ; diệt, bức hàng, bức rút 2.263 lượt đồn bót, chi khu; phá rã 1.850 ấp chiến lược; bắn rớt và bị thương 1.029 máy bay; bắn chìm và cháy 1.365 tàu chiến, có 4 tiểu pháo hạm; phá hủy, phá hư 821 xe quân sự; thu 31.001 súng, 1.710 máy thông tin, trong đó thu và phá hủy 89 khẩu pháo 105 và 155 ly.

  • Ngày 01/5/1975, toàn bộ quân địch ở các chi khu và quận lỵ trong tỉnh đầu hàng, tỉnh Cà Mau giải phóng hoàn toàn.

  • Trang đầu 123456 Trang cuối