Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chiều ngày 05/6/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì phiên họp chuyên đề thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Bưu điện tỉnh Cà Mau; Bưu chính Viettel Cà Mau; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Công văn số 1669/BTTT-BC ngày 09/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau đôn đốc tiếp tục thực hiện Chiến dịch “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” (giai đoạn 1).


  • Sáng ngày 02/6/2023, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi, Nguyễn Minh Luân chủ trì hội nghị bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2023 và những năm tiếp theo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại; Tiến sĩ Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Giám đốc Dự án PCI; Giám đốc VCCI Chi nhánh tại thành phố Cần Thơ Nguyễn Phương Lam đã đến dự.


  • Đây là mục tiêu của kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.