Thông tin sự kiện;pcmbn_ttsk

Display portlet menu
end portlet menu bar


Đó là một trong mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau vừa được Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau ký ban hành.


  • Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố Cà Mau về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022.


  • Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, theo dõi chặt chẽ tình hình lao động việc làm, giúp người dân Cà Mau nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo thông qua quảng cáo, mời gọi đi làm việc ở nước ngoài “việc nhẹ, lương cao”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động việc làm.


  • Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa có công văn đề nghị các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; các huyện, thành phố Cà Mau triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7).
     


  • Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022 trên địa bàn tỉnh.