Nhiệm vụ, quyền hạn UBND tỉnh;gioithieu.nhiemvuquyenhan

Display portlet menu
end portlet menu bar

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân

 •  Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Được quy định rõ tại mục 1, chương IV Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003 (từ Điều 82 đến Điều 95). Cụ thể như sau:

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh được Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, quy định cụ thể như sau:

  UBND tỉnh đương nhiệm;gioithieu.ubndtinh

  Display portlet menu
  end portlet menu bar

  Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính;gioithieu.sodotochucbomay

  Display portlet menu
  end portlet menu bar

  Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau

  Địa chỉ: Số 2, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau.
  Điện thoại: (0290)3831352  - (0290)3831514
  Fax: (0780)3833343
  Email: ubndt@camau.gov.vn