Thông tin sự kiện; thongtinsukiencovid

Display portlet menu
end portlet menu bar


Trong bối cảnh nhiều người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng ngừng việc, mất việc làm sau đại dịch Covid-19, tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối người lao động và doanh nghiệp thông qua các phiên giao dịch việc làm, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tìm kiếm được cơ hội việc làm trong và ngoài nước. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo tinh thần Công văn số 1234/BYT-DP ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ vắc xin Covid-19 đợt 58 trên địa bàn tỉnh.
     


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phân bổ vắc xin Covid-19 đợt 57 trên địa bàn tỉnh.


  • Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh tiếp cận được chính sách hỗ trợ lãi suất từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp khôi phục, đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.