Thông tin - Sự kiện;cchc_ttks

Display portlet menu
end portlet menu bar


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.
 


  • Nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Cư trú năm 2020, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin của công dân thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân khi thực hiện các TTHC, dịch vụ công được thuận tiện, dễ dàng.
     


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.


  • Để nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm. Đây là nhiệm vụ cấp bách trong công cuộc cải cách hành chính của tỉnh, cần sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và toàn thể người dân, doanh nghiệp trong tỉnh. Trong đó, với sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, nhạy bén, tuổi trẻ tỉnh Cà Mau đồng loạt hưởng ứng và mở nhiều đợt ra quân tuyên truyền, hỗ trợ cho chiến dịch 69 ngày đêm sớm đạt kết quả như kỳ vọng. 
     


  • Từ ngày 15/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã thực hiện thí điểm giao cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.