Thông tin - Sự kiện;gioithieu.vstp.ttsk

Display portlet menu
end portlet menu bar


Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đồng ý cho Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh.


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép gia cầm từ nước ngoài và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
   


 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo nội dung Công văn số 346/BNN-CLCB ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
   

  Văn bản của Tỉnh;gioithieu.vstp.vbtinh

  Display portlet menu
  end portlet menu bar