Thông tin sự kiện; thongtinsukiencovid

Display portlet menu
end portlet menu bar


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần công văn số 5480/BYT-DP ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất giải thể bệnh viện dã chiến số 9, tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái (cũ), Phường 5, thành phố Cà Mau.


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch.
     


  • Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, từ khi phát động đến khi kết thúc vận động quỹ quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Cà Mau đã nhận được hơn 88 tỷ đồng kể cả tiền mặt và hàng hóa quy ra tiền.