Thông tin sự kiện;pcmbn_ttsk

Display portlet menu
end portlet menu bar


Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên BCĐ 138 tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố Cà Mau về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 


  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn yêu cầu phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2023 theo tinh thần Công văn số 314/PCTNXH-HTNNBMB ngày 07/7/2023 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
     


  • Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.
     


  • Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2023.


  • Đó là một trong mục tiêu của kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau vừa được Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Cà Mau ký ban hành.