Văn bản tỉnh

Công văn số 251/UBND-NC ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

16/01/2020 02:16:16 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác