Thông tin - Sự kiện

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

20/07/2012 02:50:51 PM
Màu chữ Cỡ chữ


Trao Quyết định và bàn giao nhà cho gia đình ông Võ Hoàng Thẳng.

Căn nhà được xây dựng với tổng trị giá trên 100 triệu đồng; trong đó, huyện U Minh hỗ trợ từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 35 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp.

Từ đầu năm đến nay, huyện U Minh đã triển khai vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 656 triệu đồng, đạt hơn 130% chỉ tiêu được giao, từ đó, hỗ trợ xây cất 16 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, vượt 06 căn so với chỉ tiêu được giao năm 2012.

Thành Tạo

Các tin khác

  • (27/07/2012)
  • (27/07/2012)
  • (26/07/2012)
  • (26/07/2012)
  • (25/07/2012)
  • (25/07/2012)
  • (20/07/2012)
  • (18/07/2012)
  • Trang đầu 1 Trang cuối