Tin vắn

Ngày 29/4/2023, Bamboo Airways sẽ khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau và ngược lại bằng tàu bay phản lực Ambraer E190.

21/03/2023 01:46:53 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn