Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023 trên tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”.

21/03/2023 01:44:45 PM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn