Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đôn đốc thực hiện Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm.

27/03/2023 09:52:16 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn