Tin vắn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

27/03/2023 09:46:35 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn