Tin vắn

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 từ ngày 15/4 đến 15/5/2023 “với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

27/03/2023 09:49:45 AM
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác

Tin vắn